Περίληψη

Category: ERASMUS + Published on Wednesday, 12 October 2016 Written by Administrator

Το  συγκεκριμένο σχέδιο συνίσταται στην υλοποίηση πρακτικής άσκησης μαθητών που βρίσκονται σε στάδιο αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω τοποθέτησής τους σε εργασιακούς φορείς στη Γρανάδα και την Φουρτεβεντούρα των Καναρίων Νήσων.

Το σχέδιο θα υλοποιηθεί σε δύο ροές. Η 1η ροή διάρκειας 21 ημερών, θα αποτελείται από 10 μαθητές Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας με 1 συνοδό εκπαιδευτικό οι οποίοι θα ειδικευθούν σε θέματα καθαρισμού και συντήρησης φωτοβολταϊκών (tracker). H 2η ροή διάρκειας 28 ημερών, θα αποτελείται από 10 μαθητές Γεωπονίας με 1 συνοδό όπου θα ειδικευθούν στην καλλιέργεια της φαρμακευτικής αλόης.

Οι ροές προσδιορίζονται χρονικά ως εξής:

Α ροή: Απρίλιος ή Ιούλιος 2017 Γρανάδα

Β ροή: Απρίλιος 2017 ή Ιούλιος 2017 Φουερτεβεντούρα

Βασικός στόχος του σχεδίου είναι οι μαθητές Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας να αποκτήσουν σύγχρονη γνώση και εργασιακή εμπειρία σχετικά με ελέγχους, δοκιμές, συντηρήσεις και καθαρισμούς φωτοβολταϊκών ηλιοστατών, σύμφωνα με το  ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ62446-200. Οι μαθητές της Γεωπονίας να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας αλόης, να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητές της και να είναι σε θέση να την υποστηρίξουν τεχνικά σε όλες τις φάσεις.

Hits: 452