Γενικά

Category: ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Published on Friday, 14 October 2016 Written by Administrator

Το σχολείο μας από το 2006 έχει υλοποιήσει πληθώρα ευρωπαϊκών προγραμμάτων Leonardo Da Vinci (κινητικότητα, εταιρικές σχέσεις, μεταφορά καινοτομίας) , Comenius και από το 2014 υλοποιεί τα νέα προγράμματα Erasmus+. Στην συνέχεια παραθέτουμε στοιχεία με τα ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουμε υλοποιήσει επιτυχώς την περίοδο από το 2006 έως σήμερα:

 

Κινητικότητα Εκπαιδευομένων

Περίοδος 2000 - 2006

 

Περίοδος 2007 - 2013

 

 

Περίοδος 2014 – 2020

 

 

Κινητικότητα Εκπαιδευτών

Περίοδος 2007 - 2013

 

 

Περίοδος 2014 - 2020

 

 

 

Comenius – Πολυμερείς Συμπράξεις.

Περίοδος 2007 - 2013

 

 

 

Συνολικά από το 2006 έως σήμερα σε προγράμματα κινητικότητας Leonardo Da Vinci και Erasmus+, όπως και σε προγράμματα COMENIUS έχουν μετακινηθεί 184 διαφορετικοί μαθητές του σχολείου μας.  Στην διάρκεια αυτών των ετών μετακινήθηκαν και 25 διαφορετικοί εκπαιδευτικοί του σχολείου μας ως συνοδοί, συντονιστές εκπαιδευτικών δράσεων αλλά και ως καταρτιζόμενοι σε προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτών της ΕΕΚ. 

Hits: 480