Γενικά

Category: ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Published on Friday, 14 October 2016 Written by Administrator

Το σχολείο μας από το 2006 έχει υλοποιήσει πληθώρα ευρωπαϊκών προγραμμάτων Leonardo Da Vinci (κινητικότητα, εταιρικές σχέσεις, μεταφορά καινοτομίας) , Comenius και από το 2014 υλοποιεί τα νέα προγράμματα Erasmus+. Στην συνέχεια παραθέτουμε στοιχεία με τα ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουμε υλοποιήσει επιτυχώς την περίοδο από το 2006 έως σήμερα:

 

Κινητικότητα Εκπαιδευομένων

Περίοδος 2000 - 2006

 • 2006: πρόγραμμα Leonardo Da Vinci κινητικότητας μαθητών στην Λεμεσό της Κύπρου, αριθμός σύμβασης EL/2005/PL/207 με θέμα «Ανάπτυξη δεξιοτήτων για βελτίωση απασχολισιμότητας στο Ευρωπαϊκό εργασιακό περιβάλλον» με συμμετέχοντες 30 μαθητές των τομέων Γεωπονίας(5), Πληροφορικής(5), Οικονομίας(5), Μηχανολογίας(10) και Ηλεκτρολογίας(5) σε 2 ροές των 15 μαθητών η καθεμία και 4 εκπαιδευτικούς, 2 ανά ροή.

 

Περίοδος 2007 - 2013

 

 • 2008:  πρόγραμμα Leonardo Da Vinci, MOBILITY IVT, αριθμός σύμβασης LLP/LDV/IVT/2007/EL/200 στην  Βιέννη της Αυστρίας  με θέμα «Παραγωγή και marketing τοπικών προϊόντων» με συμμετέχοντες  10  μαθητές των τομέων Γεωπονίας(4), Οικονομίας(3) και Πληροφορικής(3)  και 4  εκπαιδευτικούς. Για το σχέδιο αυτό δημιουργήθηκε το ιστολόγιο    http://ldvaustria2008.blogspot.gr
 • 2009:  πρόγραμμα Leonardo Da Vinci,  MOBILITY IVT, αριθμός σύμβασης 2008-1-GR1-LE001-00272 στην Λάρνακα της Κύπρου με θέμα «Σύγχρονες Τεχνικές στην Παραγωγή , Εμπορία Προώθηση Κηπευτικών Προϊόντων»  με συμμετέχοντες  15  μαθητές των τομέων Γεωπονίας (5) Μηχανολογίας(5) και Ηλεκτρολογίας(5) και 4  εκπαιδευτικούς . Για το σχέδιο αυτό δημιουργήθηκε το ιστολόγιο    http://ldvcyprus2009.blogspot.gr
 • 2008: πρόγραμμα Leonardo Da Vinci ,Transfer of Innovation, αριθμός σύμβασης 2008-1-NL1-LE005-00487, πρόγραμμα μεταφοράς καινοτομίας με συμμετοχή εκπαιδευτικών οργανισμών από 8 χώρες και διάρκειας  2 ετών με τίτλο  INPACT. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα  συμμετείχαν  6 Εκπαιδευτικοί του σχολείου μας. Για το σχέδιο αυτό δημιουργήθηκε ο ιστότοπος    www.inpactproject.epalka.eu
 • 2008:  πρόγραμμα Leonardo Da Vinci, Partnerships, αριθμός σύμβασης 2008-1-NL1-LE004-00205-3 και τίτλο PETLOS, με θέμα την διεύρυνση του δικτύου των εκπαιδευτικών οργανισμών που συμμετέχουν στο δίκτυο INPACT, με συμμετέχοντες 5 εκπαιδευτικούς. 
 • 2009: πρόγραμμα Leonardo Da Vinci, MOBILITY IVT, αριθμός σύμβασης 2009-1-GR1-LE001-01510 με θέμα «Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Κοινότητες για την Βελτίωση Δεξιοτήτων’’ με συμμετέχοντες 10  μαθητές οι οποίοι ειδικεύτηκαν σε θέματα διαχείρισης μονάδων ζωικής παραγωγής και την κατάρτιση σιτηρεσίων και 5 εκπαιδευτικούς στην Ολλανδία και Δανία αντίστοιχα. Σε κάθε χώρα συμμετείχαν 5 + 5 μαθητές και 3 +2 εκπαιδευτικοί. Για το σχέδιο αυτό δημιουργήθηκε το ιστολόγιο    http://ldvdenhol2010.blogspot.gr
 • 2011:  πρόγραμμα Leonardo Da Vinci, MOBILITY IVT, αριθμός σύμβασης 2011-1-GR1-LE001-06456 με θέμα «Training in the Agriculture in The Netherlands» με συμμετέχοντες  3 μαθητές του τομέα γεωπονίας  και  1 εκπαιδευτικό στην Ολλανδία. Στοιχεία για τις δραστηριότητες του προγράμματος αναφέρονται στον Ιστότοπο http://www.inpactproject.epalka.eu
 • 2012:  πρόγραμμα Leonardo Da Vinci, MOBILITY IVT, αριθμός σύμβασης 2012-1-GR1-LE001-09667 με θέμα «Agricultural Entrepreneurship in Norway» στην πόλη Λένα της Νορβηγίας  με συμμετέχοντες 4 μαθητές των τομέων Γεωπονίας(2) και Οικονομίας(2) και 2 εκπαιδευτικούς. Στοιχεία για τις δραστηριότητες του προγράμματος αναφέρονται στον Ιστότοπο http://www.inpactproject.epalka.eu
 • 2013:  πρόγραμμα Leonardo Da Vinci, MOBILITY IVT, αριθμός σύμβασης 2012-1-GR1-LE001-009669 με θέμα «Medicinal and Aromatic Plant Sector in Europe» με συμμετέχοντες 24 μαθητές και 8 εκπαιδευτικούς. To πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε 2 ροές  των 12 μαθητών των τομέων Γεωπονίας(4), Μηχανολογίας(4) και Οικονομίας(4) και 4 εκπαιδευτικών στο Κανζαλάκ της   Βουλγαρίας  και Μόναχο της  Γερμανίας   αντίστοιχα. Στοιχεία για τις δραστηριότητες του προγράμματος αναφέρονται στον Ιστότοπο http://www.mapse.epalka.eu
 • 2014:, πρόγραμμα Leonardo Da Vinci, MOBILITY IVT, αριθμός σύμβασης 2013-1-GR-LEΟ01-14816 με θέμα «PROFESSIONAL SKILLS DEVELOPMENT  IN EUROPE»,  στην Λειψία της Γερμανίας και φορέα υποδοχής την εταιρία Wisamar. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε στην βάση της  τοποθέτησης μαθητών για πρακτικά άσκηση σε επιχειρήσεις συναφείς με το αντικείμενο σπουδών τους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ενσωματώσει στοιχεία του συστήματος  ECVEΤ. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 2 ροές με συμμετοχή 16 μαθητών των τομέων Γεωπονίας(8), Μηχανολογίας (4) και Πληροφορικής (4)  και 11 εκπαιδευτικών. Πληροφορίες για το πρόγραμμα υπάρχουν στο wiki http://leipzig-2014.wikispaces.com 

 

Περίοδος 2014 – 2020

 

 • 2015: 1ο πρόγραμμα του σχολείου μας στη νέα προγραμματική περίοδο ERASMUS + με θέμα «Competences and Skills Development» και  κωδικό 2014-1-EL01-KA102-000482 που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μπράγκα της Πορτογαλίας και φορέα υποδοχής την εταιρία  Bragamob.Το συγκεκριμένο πρόγραμμα  σχετίζονταν  με την  πρακτική άσκηση μαθητών  σε επιχειρήσεις συναφείς με το αντικείμενο σπουδών τους ενσωματώνοντας επίσης στοιχεία του συστήματος ECVET. Στο πρόγραμμα  συμμετείχαν 16 μαθητές των τομέων Γεωπονίας (8), Μηχανολογίας (4) και Πληροφορικής (4) και 6 εκπαιδευτικοί . Πληροφορίες για το πρόγραμμα υπάρχουν στο wiki http://braga-2015.wikispaces.com
 • 2016:2ο πρόγραμμα του σχολείου μας στο νέο ERASMUS+, Κινητικότητα ΕΚπααιδευομένων,  με θέμα «Competences,  Development,  Perspective» και κωδικό 2015-1-EL01-ΚΑ102-0113388 που πραγματοποίησε το σχολείο μας  στις  πόλεις Βαλένθια και Σεβίλλη της Ισπανίας  με φορείς υποδοχής τις εταιρίες Esmovia & Incoma αντίστοιχα. Το πρόγραμμα αυτό αφορά πρακτική  άσκηση μαθητών των τομέων Γεωπονίας (8) και Πληροφορικής (8) σε επιχειρήσεις συναφείς με το αντικείμενο σπουδών τους ενσωματώνοντας επίσης στοιχεία του συστήματος ECVET. Στο πρόγραμμα  θα συμμετείχαν  16 μαθητές και 8  εκπαιδευτικοί.

 

Κινητικότητα Εκπαιδευτών

Περίοδος 2007 - 2013

 

 • 2011: Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci, MOBILITY VETPRO με τίτλο «Elerning - Eportfolio in Vocational Education and Training». Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην εκπαίδευση επαγγελματιών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην διαχείριση πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης και στην διεύρυνση των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο πεδίο. Πληροφορίες για το πρόγραμμα υπάρχουν στον Ιστότοπο http://www.elepovet.epalka.eu

 

Περίοδος 2014 - 2020

 

 •  2016: Πρόγραμμα ERASMUS+, Κινητικότητα Εκπαιδευτών με τίτλο «Elearning: increasing the attractiveness of learning with a Virtual Classroom» και κωδικό 2014-1-EL01-KA102-000817. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 6 ΕΠΑ.Λ. του νομού Αχαΐας. Συνολικά 15 εκπαιδευτικοί καταρτίστηκα σε θέματα διαχείρισης ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης (LMS).

 

 

Comenius – Πολυμερείς Συμπράξεις.

Περίοδος 2007 - 2013

 

 • Τέλος το σχολείο μας στην διάρκεια αυτών των ετών πραγματοποίησε και ένα πρόγραμμα Comenius – Πολυμερείς Συμπράξεις - με κωδικό 2008-1-PL1-COM06-008754  και τίτλο «Τhe influence of cultural environment on the development of a young person» με συμμετοχή 7 χωρών (Πολωνία, Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Γερμανία, Ρουμανία, Λιθουανία) και συντονιστή το πολωνικό σχολείο. Κατά την διάρκεια του προγράμματος υλοποιήθηκαν συνολικά 32 μετακινήσεις (20 μαθητών και 12 εκπαιδευτικών).

 

 

Συνολικά από το 2006 έως σήμερα σε προγράμματα κινητικότητας Leonardo Da Vinci και Erasmus+, όπως και σε προγράμματα COMENIUS έχουν μετακινηθεί 184 διαφορετικοί μαθητές του σχολείου μας.  Στην διάρκεια αυτών των ετών μετακινήθηκαν και 25 διαφορετικοί εκπαιδευτικοί του σχολείου μας ως συνοδοί, συντονιστές εκπαιδευτικών δράσεων αλλά και ως καταρτιζόμενοι σε προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτών της ΕΕΚ. 

Hits: 490